"Det enda jag inte gillar med denna bok är att jag inte kom på att göra den själv!" - Frida Kummerfeldt

"Det enda jag inte gillar med denna bok är att jag inte kom på att göra den själv!" - Frida Kummerfeldt

"Boken är indelad i olika delar med själccoachningsfrågor, veckovyer som är odaterade så att du kan börja precis när du vill, space för planering och reflektion varje vecka och massa vackra bilder och eftertänksamma texter. Det enda jag inte gillar med denna bok är att jag inte kom på att göra den själv!" Läs hela inlägget hos härliga Frida Kummerfeldt.